mgr Elżbieta Kwiatkowska
nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Grzelak - Dmochowska
nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Banaszczak
nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Figiel - Kowalska
nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Strożek - Ziółkowska
nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Iwanowska
nauczyciel dyplomowany