pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

Po raz kolejny wzięliśmy udział w W największym młodzieżowym teatrze hagiograficznym Zwykli-Niezwykli organizowanym przez Książnicę Płocką oraz Wydział Katechetyczny Kurii diecezjalnej w Płocku. W konkursowe szranki stanęło 12 zespołów teatralnych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Płocka, Sierpca, Rypina, Proboszczewic, Łącka, Dąbrowy k. Mławy. Spektakl W poszukiwaniu świętości z Janem Pawłem II który przedstawiliśmy, zajął I miejsce.
Opiekunem grupy w składzie: Paweł Andrzejak, Zuzia Kobrzyńska, Eliza Komsta, Basia Muszyńska, Tymon Szymański, Zuzia Witkowska, Agnieszka Mikołajczewska, była p. Ewa Bembenista.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.00
wtorek     9.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30