pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Konkurs  języka polskiego

Joanna Bielecka kl. 3g
Adam Brudzyński kl. 3g
Justyna Jankowska kl. 3a
Mateusz Czerniak kl. 3a

Opiekunowie: p. Małgorzata Banaszczak, p. Elżbieta Dmochowska - Grzelak

Konkurs biologiczny

Joanna Bielecka kl. 3g
Filip Krysiński kl. 8g

Opiekun: p. Beata Kowalska

Konkurs matematyczny


Aleksandra Jędrzejczak kl. 8g

Opiekun: p. Anna Waśniewska

Konkurs historyczny

Filip Pielat kl. 3a

Opiekun: p. Katarzyna Strożek - Ziółkowska

Konkurs języka angielskiego

Sewruk Emilia kl. 7b


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.00
wtorek     9.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30