pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

Sukces uczniów naszej szkoły w VII edycji konkursu organizowanego przez Książnicę Płocką, Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego.
Uczennice klasy III A  przygotowały tematyczną prezentację, udzieliły odpowiedzi na pytania, których było... 35!!!, a potem nastąpiła piękna recytacja tekstu dotyczącą ważnych wydarzeń – przebiegu powstania na terenie miasta. Wysiłek opłacił się – zajęliśmy II miejsce.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00