pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2017/18 w naszej szkole wypadł  bardzo dobrze.  Średnie wyniki naszej szkoły są wyższe od wyników kraju, województwa, powiatu płockiego oraz Miasta Płocka. Osiągnęliśmy stanin wysoki.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 

Zakres egzaminuSP 14 - GIM 6 [wynik % / stanin]miasto Płock [wynik % / stanin]powiat płock [wynik % / stanin]kraj [wynik % / stanin]
GH - P72/668/565/568/5
GH - H66/761/655/559/6
GM - M59/753/649/552/5
GM - P63/757/653/556/6
GA - P79/771/658/468/5


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00