pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Rada klasyfikacyjna śródroczna  odbędzie się:  28 stycznia 2021 roku
  • do dnia  22 grudnia 2020 r. nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wychowawcy o ocenie zachowania,
  • do dnia  14 grudnia 2020 r. wychowawcy informują rodziców  o przewidywanych ocenach niedostatecznych, zgodnie ze statutem szkoły.
Rada klasyfikacyjna roczna, końcowa odbędzie się: 17 czerwca 2021 roku
  • do dnia 7 czerwca 2021 r. nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych, wychowawcy ocenia zachowania,
  • do dnia  17 maja 2021 r. nauczyciele informują o przewidywanych ocenach niedostatecznych, zgodnie ze  statutem szkoły.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30