Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe: 18 - 31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 i 13 listopada 2020 r., 4 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:
 
Część humanistyczna: 25 maja 2021 r.
  • z zakresu z języka polskiego: 9.00
Część matematyczno - przyrodnicza: 26 maja 2021 r.
  • z zakresu matematyki: 9.00
Część z języka obcego nowożytnego: 27 maja 2021 r.
  • na poziomie podstawowym: 9.00
W dniach egzaminu ośmioklasisty - zajęcia nie odbywają się.

Terminy dodatkowy egzaminu odpowiednio:  16, 17 i 18  czerwca 2021 r.