Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe: 31 stycznia - 13 luty 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 15 października 2021 r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:
 
Część humanistyczna: 24 maja 2022 r.
  • z zakresu z języka polskiego: 9.00
Część matematyczno - przyrodnicza: 25 maja 2022 r.
  • z zakresu matematyki: 9.00
Część z języka obcego nowożytnego: 26 maja 2022 r.
  • na poziomie podstawowym: 9.00
W dniach egzaminu ośmioklasisty - zajęcia nie odbywają się.