pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 i 13 listopada 2020 r., 4 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:
 
Część humanistyczna: 25 maja 2021 r.
  • z zakresu z języka polskiego: 9.00
Część matematyczno - przyrodnicza: 26 maja 2021 r.
  • z zakresu matematyki: 9.00
Część z języka obcego nowożytnego: 27 maja 2021 r.
  • na poziomie podstawowym: 9.00
W dniach egzaminu ośmioklasisty - zajęcia nie odbywają się.

Terminy dodatkowy egzaminu odpowiednio:  16, 17 i 18  czerwca 2021 r.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30