pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopad 2018 r., 2 maja 2019 r.

Egzamin gimnazjalny:

Część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 r.
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie: 9.00
  • z zakresu języka polskiego: 11.00
Część matematyczno - przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 r.
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia): 9.00
  • z zakresu matematyki: 11.00
Część z języka obcego nowożytnego: 12 kwietnia 2019 r.
  • na poziomie podstawowym: 9.00
  • na poziomie rozszerzonym: 11.00
Terminy dodatkowy egzaminu odpowiednio:  3, 4 i 5  czerwca 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty:

Część humanistyczna: 15 kwietnia 2019 r.
  • z zakresu z języka polskiego: 9.00
Część matematyczno - przyrodnicza: 16 kwietnia 2019 r.
  • z zakresu matematyki: 9.00
Część z języka obcego nowożytnego: 17 kwietnia 2019 r.
  • na poziomie podstawowym: 9.00
Terminy dodatkowy egzaminu odpowiednio:  3, 4 i 5  czerwca 2019 r.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00