pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe: 10 - 23 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 - 3 styczeń 2020 r., 4 - 5 maja 2020 r., 12 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:
 
Część humanistyczna: 21 kwietnia 2020 r.
  • z zakresu z języka polskiego: 9.00
Część matematyczno - przyrodnicza: 22 kwietnia 2020 r.
  • z zakresu matematyki: 9.00
Część z języka obcego nowożytnego: 23 kwietnia 2020 r.
  • na poziomie podstawowym: 9.00
Terminy dodatkowy egzaminu odpowiednio:  1, 2 i 3  czerwca 2020 r.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30