pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

Możesz myśleć, że nie masz czasu na zdobycie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Nie dopuszczasz do siebie myśli, że Tobie albo Twoim najbliższym może przydarzyć się coś złego. Jednak nagłe wypadki zdarzają się nieustannie i mogą Cię zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego warto znaleźć chwilę, by uaktualnić wiedzę na temat zasad pierwszej pomocy. My właśnie to robimy.

Pierwsza pomoc w punktach:
 • Zbadać terytorium – Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.
 • Sprawdzić reakcję poszkodowanego potrząsając lekko za ramiona i zadając proste pytania.
 • Jeśli nie reaguje poprosić o pomoc znajdujących się w pobliżu ludzi.
 • Ułożyć poszkodowanego na plecach, na twardym i równym podłożu.
 • Udrożnić drogi oddechowe – w tym celu ręką położoną na czole odchylić głowę poszkodowanego delikatnie do tyłu, a drugą ręką unieść jego podbródek do góry (uważać, aby nie naciskać miękkiej okolicy pod żuchwą).
 • Sprawdzić oddech, obserwując klatkę piersiową i nasłuchując oddechu przez 10s.
 • Jeśli stwierdzamy brak oddechu, wezwać pomoc korzystając z numerów alarmowych 999 lub 112.
 • Przeprowadzić masaż serca (30 ucisków w tempie 100-120 na minutę).
 • W przypadku połączenia masażu ze sztucznym oddychaniem, po 30 uciskach wykonać 2 wdechy.
 • Starać się utrzymać możliwie najkrótsze przerwy pomiędzy uciskami klatki piersiowej i oddechami ratowniczymi.
 • Kontynuować resuscytację do czasu, gdy przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania, albo do momentu gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać lub ulegniesz wyczerpaniu.
NIE BÓJ SIĘ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY!


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30