pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

W związku z przekształceniem Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera 6 w Płocku w Szkołę Podstawową nr 14 im. prof. Wł. Szafera w Płocku niezbędne było ufundowaniu nowego sztandaru z nazwą szkoły i wizerunkiem patrona szkoły prof. Władysława Szafera.
Posiadanie sztandaru jest niezmiernie ważne, to symbol i znak rozpoznawczy. Pełni on funkcję reprezentacyjną i wyraża najważniejsze wartości. Jest symbolem więzi, która łączy społeczność szkolną i motywuje do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności szkolnej.
Ufundowanie nowego sztandaru szkole było możliwe dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, w tym szczególnie dzięki radzie rodziców, która pozyskała grant  w wysokości 7514,80 zł ze środków pochodzących z Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka" w ramach działania pod nazwą "Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego, komponent Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Miasta Płocka."Inicjatywa pozyskania nowego sztandaru dla szkoły przyczyniła się do integracji społeczności szkolnej – rodziców, nauczycieli i uczniów, włączyła do wspólnych działań. W ramach zbierania funduszy  rada rodziców  zorganizowała również kiermasz, a samorząd uczniowski zorganizował  loterię fantową. Dzięki tym akcjom ,a w szczególności pozyskanemu grantowi  udało się zgromadzić potrzebną kwotę. Wykonanie sztandaru zlecono firmie Sztandary Polskie. Został ręcznie wyhaftowany przez panią Dorotę Stróżewską.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a szczególnie  Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka" w ramach działania pod nazwą "Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego, komponent Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Miasta Płocka."
Ze względu na obostrzenia związane z epidemią pozostałą część działań  tj. zorganizowanie uroczystości okolicznościowej dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości przełożyliśmy na rok 2021.

Anna Dudek
Przewodnicząca Rady Rodziców


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30