pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

W środę 14 października świętowaliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W tym dniu nie odbywały się zajęcia dydaktyczne, ale obecni w szkole uczniowie, pedagodzy i pozostali pracownicy wysłuchali audycji radiowej przygotowanej przez klasę 4A.
Dzieci z klasy 1A obejrzały dodatkowo prezentację multimedialną o KEN i wykorzystały czas na wspólne kodowanie w ramach Europejskiego Code Week.
Pierwszaki układały przestrzennie kubeczki z kolorowymi kropkami według wzoru, rysowały tulipany według podanego kodu oraz rozkładały zgodnie z kodem papierowe kwiatki z kolorowymi środkami na macie do kodowania.
Dzień był pełen wrażeń dla wszystkich!


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30