pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Projekt edu.BOT- życie robotów, to innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęciach edukacyjnych z informatyki w Szkole Podstawowej nr 14 w Płocku dzięki powstaniu nowoczesnej pracowni informatycznej wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych. Projekt edu.BOT - życie robotów - to innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęciach edukacyjnych z informatyki w Szkole Podstawowej nr 14 w Płocku.
Projekt zakłada wykorzystanie nowej pracowni informatycznej w celu prowadzenia zajęć z informatyki  i robotyki w edukacji formalnej, ale też w edukacji pozaformalnej - prowadzenia zajęć w formie pozalekcyjnej w postaci koła zainteresowań, w którym uczniowie uczestniczą dobrowolnie. Uczniowie rozwiązując nowe ciekawe  problemy, współpracują w grupie, ucząc się od siebie nawzajem, ale i dążą do rozwiązywania zagadek samodzielnie, a osiągając cel mają satysfakcję. Do realiazacji tak ambitnego celu niezbędna jest infrastruktura techniczna, więc powstanie i wyposażenie pracowni informatycznej w 16 kompletnych stanowisk komputerowych, monitor dotykowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz roboty edukacyjne dostosowanie do wprowadzenia elementów robotyki w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz na II etapie edukacji klas IV-VIII.Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.00
wtorek     9.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30