pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Witam serdecznie, pragnę Państwa poinformować, że w przypadku decyzji o rozpoczęciu strajku od 8 kwietnia br., nasza szkoła również do niego przystępuje.
Szanowni Państwo,
w związku z powyższym uprzejmie proszę, w miarę swoich możliwości o zorganizowanie dzieciom opieki. Jeżeli jednak nie jesteście Państwo w stanie tej opieki zapewnić, bardzo proszę o przekazanie takiej informacji wychowawcom klas podczas  zebrań w dniach 2, 3 kwietnia  lub przekazanie jej poprzez dziennik elektroniczny  wychowawcom do dnia 4 kwietnia 2019 r.  do godz. 14.00. Informacja ta ma na celu ustalenie liczby dzieci, które w dniach strajku będą obecne na świetlicy szkolnej w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych.
Jednocześnie bardzo proszę o śledzenie informacji w mediach czy strajk ten zostanie rozpoczęty. Proszę również o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym, gdyż w przypadku strajku, o jego zakończeniu i wznowieniu zajęć dydaktycznych zostaną Państwo powiadomieni. Na obecną chwilę szukamy nauczycieli, którzy mogliby przeprowadzić egzamin gimnazjalny.
Informuję Państwa, że w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019r. w  trakcie egzaminu gimnazjalnego uczniowie klas I - VIII mają dni ustawowo wolne od nauki, zaś w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. w trakcie egzaminu ósmoklasisty  uczniowie klas I - VII  oraz  gimnazjum również mają dni ustawowo wolne od nauki.


Z poważaniem
Grażyna Rutkowska
Dyrektor szkoły


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00