pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

W SP14 Pierwszy Dzień Wiosny minął w atmosferze wspólnej zabawy dla klas 1-4 oraz wszystkich klas 7. Tegoroczna zabawa odbyła się pod hasłem Zdrowo żyj, nie wagaruj nie warto. Główną część artystyczną przygotowała klasa 7b, były to utwory muzyczne jak również dwa przedstawienia metodą dramy Jeden dzień z dnia wagarowicza oraz Wiosna w szkole, zdrowo żyj.
Klasa 7g przedstawiła Czerwonego Kapturka w języku niemieckim a na koniec wszystkie klasy 7 wzięły udział w konkursie językowym w programie edukacyjnym Kahoot, który wygrała klasa 7f.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00