pldaenfifrdeitnoruessv
 
 


Projekt edu.BOT- życie robotów, to innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęciach edukacyjnych z informatyki w Szkole Podstawowej nr 14 w Płocku dzięki powstaniu nowoczesnej pracowni informatycznej wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych. Projekt edu.BOT - życie robotów - to innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęciach edukacyjnych z informatyki w Szkole Podstawowej nr 14 w Płocku.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00