Main Menu

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Gratulujemy uczniom klasy IIA - kolejny raz zdobyli 5 punktów za gazetkę ścienną w całorocznym konkursie "Wiem wszystko o..." w ramach słuchowiska radiowego Straży Miejskiej w Płocku pt.: "Akademia Lwa Honorka". Tym razem, dzieci omawiały i opracowały temat trudny, lecz niestety często występujący - przemoc. Odbyła się również poważna dyskusja o tolerancji i szacunku do innych.

Okazało się, że przemoc niejedno ma imię; zarówno fizyczna, psychiczna, jak i słowna - wszystkie są złe. Wierni słuchacze zgodnie stwierdzili, że będą się wystrzegać przemocy wobec innych - trzymamy za nich kciuki! Dzieci dowiedziały się też, że przed przemocą można się bronić, a proszenie o pomoc, gdy stajemy się ofiarą, nie jest wstydem, lecz koniecznością... i naszym prawem.

A tolerancja? Powinna być zawsze obecna. Dzieci wysłuchały i dyskutowały o tym, że nie wszystko musi nam się podobać, że nie każdego musimy lubić, ale powinniśmy pozwolić innym być sobą. Jakże by nudno było, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, prawda?

Pamiętajcie - będąc dla siebie milszymi, zbudujemy dla nas lepszy świat :)

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top