Main Menu

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

W klasach młodszych mieliśmy przyjemność gościć trenerkę Krav Maga dla dzieci. Pani Ola przybyła z współtowarzyszem – Panem Wojtkiem i zaproponowali dzieciom fantastyczną lekcję wf-u z elementami Krav Maga dla dzieci. Nasi uczniowie zapatrzeni w trenerów wykonywali wszystkie ćwiczenia, nie zważając na zmęczenie. Nie narzekali, że już nie mają sił, każde ćwiczenia stanowiło dla nich atrakcyjne wyzwanie, którego należy się podjąć. 45 minut zleciało im zbyt szybko.  


Krav Maga to zademonstrowany uczniom na zajęciach wychowania fizycznego system samoobrony. W założeniach opiera się on na instynktownych odruchach człowieka, przez co staje się  idealną formą walki dla każdego, bez względu na jego predyspozycje fizyczne. Nie walka jednak była celem zajęć, a dobra zabawa i propagowanie wśród najmłodszych uczniów bezpiecznego, aktywnego i zdrowego stylu życia.

Dziękujemy Pani Oli i Panu Wojtkowi za tak fantastyczne i nietypowe zajęcia wychowania fizycznego.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top